Nápoveda pre aplikáciu PORG

Aplikácia pre MS Windows - plánovač, organizér (PORG)

Autor: Peter Bohunský


O Aplikácií

Aplikácia PORG má za účel umožniť organizovať si plánované úlohy (To-Do list), termíny dokončenia (Deathline list), udalosti a pripomienky. Všetky záznamy okrem úloh majú možnosť upozorňovania vopred v ľubovoľnom čase. Aplikácia bude umožňovať vytvárať opakované udalosti a pripomienky. Nahrádza a dopĺňa v mnohých smeroch papierové kalendáre a organizéry. Umožní vytváranie viacerých profilov a meniť nastavenia vzhľadu pre každý profil zvlášť. Profily budú chránené heslom a súbory k nim šifrované.
Aplikácia je určená pre všetkých používateľov, ktorí chcú používať organizér a vyhovuje im (viac) jeho elektronická verzia. Je určená aj pre viacerých používateľov na jednom počítači.
Program Plánovač údržby bude naprogramovaný v prostredí Lazarus v jazyku Object Pascal. Pri jeho tvorbe budem používať iba svoje a základné jednotky prostredia Lazarus.
Aplikácia bude otestovaná a funkčná V OS Microsoft Windows 7.

naspäť hore

Približné minimálne požiadavky

Operačný systém: MS Windows 7 (poprípade iné verzie - netestované)
Pamäť na disku: odporúčané aspoň 10MB
Rozlíšenie obrazovky: aspoň 1024x768px
Operačná pamäť: minimálne 512MB (pre Windows 7)
Procesor: odporúčana taktovacia frekvencia aspoň 1GHz (jednovláknová aplikácia)
naspäť hore

Inštalácia

Aplikáciu netreba inštalovať. Ak je aplikácia skomprimovaná ("zozipovaná", "zrárovaná" a podobne) je potrebné súbor pred použitím vyextrahovať. Stačí spustiť spustiteľný súbor (*.exe) a aplikácia bude fungovať. Pri prvom spustení sa všetky ostatné potrebné súbory vytvoria automaticky. Súbory sa vytváraju len v priečinku, kde je uložený spustiteľný súbor.

naspäť hore

Prvé spustenie

Pri prvom spustení aplikácia vytvorí vo svojom priecinku nový priecinok s názvom "data". V tomto priecinku budú obsiahnute všetky nastavenia, uložené profily a aj napríklad táto nápoveda.
Tento priečinok obsahuje aj priecinok s názvom "profily", kde sa nachádzajú údaje pre všetky profily (viac informácií v časti Profily).
Obsah týchto priečinkov aj samotné priečinky môžu byť zmazané, avšak má to za následok stratu údajov. Aplikácia bude môcť fungovať aj napriek tomu ďalej.

naspäť hore

Profily

Pri spustení aplikácie sa zobrazí okienko s možnosťou spravovania profilov. Na výber je tu možnosť vytvorenie profilu, zmazanie profilu a prihlásenie sa.

Vytvorenie profilu

Na vytvorenie profilu si potrebujete vymyslet meno, ktoré budete používať ako prihlasovacie meno profilu (musí byť unikátne) a poprípade aj heslo, ak zvolíte vyžadovanie hesla.
Používateľské meno tvorí buď meno, prezývka alebo ľubovolný reťazec znakov bez diakritiky. Povolené su aj číslice a znaky "-" alebo " " (Napr.: "Sofia-3376"). Maximálna povolená dĺžka je 30 znakov.
Heslo má tvoriť niekoľko znakov ako napríklad písmená "Sofia" a tiež môžu byť aj čísla, aby to bolo zložitejšie na zistenie ako napríklad "3376". Je možné použiť hocijaké znaky, avšak je možné že sa niektoré znaky budú brať ako 2. Maximálna povolená dĺžka je tiež 30 znakov. (odporúčam nepoužívať diakritiku a používať len základné znaky ASCII).

Zmazanie profilu

Zmazanie profilu nenávratne odstráni údaje profilu, ktorý si zvolíme. Vyberieme si najprv profil z ponuky a dáme stlačíme tlačidlo zmaž.

Prihlásenie sa

Pre prihlásenie vyberte profil z ponuky (ak je nejaký vytvorený). Ak je požadované heslo zadajte aj to a nakoniec vyberte "Prihlásiť".


Po úspešnom prihlásení sa zobrazí hlavné okno s kalendárom a ostatnými komponentami (viac v casti prostredie).

naspäť hore

Prostredie

V okne (vpravo) sa nachádza kalendár, kde sa zobrazujú základné informácie ako v reálnom kalendári. Je možné ho zobraziť v roznych spôsoboch zobrazenia.

Ďalej sú pod kalendárom malé ikony, ktorých je osem a slúžia na to, aby bolo možné rýchlejší pohyb v kalendári.

Bočný panel (vľavo) obsahuje zoznam všetkých úloh, termínov dokončenia, udalosti a pripomienok.

V hornej lište sa nachádza niekoľko tlačidiel tlačidlo v tvare znamienka plus (pridaj), v tvare ceruzky (uprav), v tvare znamienka mínus (zmaž) a 6 tlačidiel na zmenu zobrazenia kalendára.

Kalendár

Kalendár zobrazuje všetko ako bežný papierový kalendár. Podľa spôsobu zobrazenia môže obsahovať číslo dňa, číslo týždňa, názvy dní v týždni, vyznačené víkendy ale aj meniny.
Okrem toho sú v kalendári zobrazené aj udalosti ako obdĺžničky veľkosti zodpovedajúcej ich trvaniu.
Taktiež je v kalendári vyznačený aj aktuálny deň.
Dvojklikom na pololíčko kalendára sa zobrazí prehľad vybraného dňa.

Ďalej sú pod kalendárom malé ikony, ktorých je osem a slúžia na to, aby bolo možné rýchlejší pohyb v kalendári ako o deň, o týždeň, o mesiac alebo o rok dopredu či dozadu.

Bočný (ľavý) panel

Bočný panel (vľavo) obsahuje zoznam všetkých úloh, termínov dokončenia, udalosti a pripomienok. Zmeniť zobrazenie sa dá pomocou kariet vľavo.
Pomocou bočného panela sa dajú upravovať všetky udalosti.

Horná lišta

Tlačidlo Pridaj umožní pridať rôzne pripomienky, udalosti, úlohy a termíny dokončenia.
Tam si môžete presne určíte predmet, čas a opakovanie pripomenutia.
Tlačidlo Uprav slúži ako editor.
Tlačidlo Zmaž umožní odstráni všetko nepotrebné. Vymaže vždy to čo je označené. (Nepýta sa maže hneď)
Tlačidlá zmaž a uprav su povolené použiť iba ak je niečo vyznačené

Tlačidlá pre zmenu zobrazenia kalendára zmenia zobrazenie kalendáru na 11 týždňov, 1 mesiac (6 týždňov), 3 týždne, 1 týždeň, 3 dni alebo 1 deň.

Menu

V hlavnom menu sa vám zobrazí ponuka Aplikácia v ktorej sa nachádza správca profilov a ukončiť aplikáciu.
Nasleduje Upraviť, v ktorom sú Pridaj, Edituj a Zmaž. Tieto robia to isté ako tlačidlá v hornom panely. Potom sa tam zobrazuje Zobraziť, kde sa nachádzajú tlačidla zmien zobrazenia Bočný panel - úlohy, Bočný panel - termíny, Bočný panel - pripomienky, Bočný panel - udalosti.
Potom sa ešte v ponuke Zobraziť nachádza Kalendár - 11 týždňov, Kalendár - 1 mesiac, Kalendár - 3 týždne, Kalendár 1 týždeň, Kalendár - 3 dni, Kalendár - 1 deň.
Ako posledné sa v ponuke Zobraziť zobrazí ponuka Zobraziť vybraný deň.
Ďalej sa môžete zvoliť Nastavenia, kde si môžte vybrať vzhľad kalendára.
A ako posledné sa vám zobrazí Pomoc ako nápoveda a O aplikácií.

Aplikácia

V ponuke Aplikácia sa nachádzajú spravca profilov ta odhlasi a hodí vás na pôvodne prihlasovanie, vytvarovanie profilov a zmazanie profilu.
A ukončenie je skončenie celej aplikácie a so všetkými vykonávanými činnosťami.

Úpravy

V ponuke Úpravy sa zobrazujú Pridaj, ktoré je možné aktivovať pomocou klávesovej skratky Ctr + N.
Nasleduje Edituj, ktoré je možné spustiť pomocou klávesovej skratky Ctr + E.
Potom posledné Zmaž aktivovatelné tiež klávesovou skratkou Ctr + Del.

Zobraziť

Keď zvolíte ponuku zobraziť ukáže sa Vám viacej možností ako Bočný panel - úlohy, Bočný panel - termíny, Bočný panel - pripomienky, Bočný panel - udalosti.
Podľa toho čo si vyberiete z možností Bočný panel môžete si písať napr. termíny a k tomu vaše termíny čo kedy máte a o koľkej hodine.
Potom sa Vám tam ešte zobrazí Kalendár - 11 týždňov, Kalendár - 1 mesiac, Kalendár - 3 týždne, Kalendár 1 týždeň, Kalendár - 3 dni, Kalendár - 1 deň.
Podľa toho ako chcete, aby sa vám zobrazil kalendár si vyberiete z ponuky zobrazenia Kalendára.
Pre zobrazenie všetkých udalostí vybraného dňa slúži tlačidlo Zobraziť vybraný deň.

Nastavenia

V nastavení menu sa môže nastaviť všetko to čo potrebujeme ako je vzhľad aplikácie a konkrétne bočného panela a samotný kalendár.
Okno je rozdelené na 2 karty. V jednej sú nastavenia bočného panela a v druhej sú nastavenia kalendára.
V nastavenia bočného panela môžte nájsť nastavenia farby pre nadpis, nadpis - písmo, bunky, bunky - prvý stĺpec, bunky - písmo, vybratá bunka, vybratá bunka - prvý stĺpec, vybratá bunka - písmo.
A v nastavení kalendára môžete nastaviť farby pre Pozadie, Čiary, Okraje, Úplne horný nadpis, Horný nadpis, Bočný nadpis k tomu patrí vybrať si aj písmo k danému nadpisu. Potom Párne a Nepárne riadky, Párne a Nepárne riadky Sob/Ned k tomu patria aj iné mesiace. Ďalej tam môžete nastaviť Písmo - čísla, Písmo - údaje, Písmo - meniny k tomu patia aj iné mesiace. A ako posledné tam je vybraná bunka a aktuálny dátum.
Ďalej je možné nastaviť, či sa budú zobrazovať meniny a dokonca ich aj načítať z externého súboru.

Pomoc

V ponuke Pomoc najdete informácie o tejto aplikacii PORG, o čo vlastne ide, teda komu slúži a kto ju vlastne vytvoril. Okrem toho tam máte aj nápovedu, ktorá vám sprístupní tento dokument.

Statusová lišta

Statusová lišta (na spodku okna aplikácie) zobrazuje pomocné popisy o tlačídkach a niektorých iných prvkoch, nad ktorými je práve myš.

naspäť hore

Ďalšie informácie

Stránka projektu: http://ukapra.php5.sk/aplikacie/porg
Kontakt na autora: http://ukapra.php5.sk/kontakt

naspäť hore