Preskočiť navigáciu

Login: * všetky položky sú povinné

u Kapra

Osobná stránka Petra Bohunského

Vítam vás na mojej stránke
Dnes je nedeľa 23. júna 2024, meniny má Sidónia


Objektová analýza a modelovanie:

Na projekte pracuje trojčlenná skupina tvorená z členov:

 • Peter Bohunský
 • Zuzana Hlavenková
 • Andrej Račko


Modelovacie úlohy

Výpracované úlohy su vo formáte PDF

Zadanie projektu

Akademický informačný systém

Navrhnite systém, ktorý umožní evidovať operatívu výuky na fakulte:

 • študentov
 • učiteľov
 • predmety
 • miestnosti
 • vzťah učiteľ - vyučované predmety
 • vzťah študent - zapísané predmety
 • rozvrh - pozostáva z rozvrhových lístkov
  • rozvrhové lístky - kombinácia predmetu, miestnosti, času, typu hodiny (prednáška, cvičenie, seminár), študentov a vyučujúceho
 • hodnotenie študenta - kombinácia študenta, rozvrhového lístku a známky
  • jeden predmet môže vyučovať viac prednášajúcich, jeden prednášajúci môže vyučovať viacero skupín. Hodnotenie je preto naviazané na rozvrhový lístok, ktorý určuje predmet, vyučujúceho, skupinu a čas. Je na Vás či umožníte hodnotiť aj cvičenia, alebo len prednášky a semináre.
 • aktuálny semester a jeho harmonogram
  • t.j. kedy prebieha výuka, kedy je skúškové obdobie, kedy je možné zapisovať známky a pod.

Systém umožňuje nasledovnú funkcionalitu:

 • Tajomníkom katedier umožňuje pridať/modifikovať/odstrániť predmet/učiteľa/ vzťah učiteľ - vyučované predmety/rozvrhové lístky.
 • Pracovníčkam štúdijného oddelenia umožňuje pridať/modifikovať/odstrániť študenta.
 • Pracovníčkam štúdijného oddelenia umožňuje pridať/modifikovať/odstrániť vzťah študent -zapísané predmety a vzťah študent-rozvrhový lístok pre ľubovoľného študenta a v ľubovoľnom čase.
 • Študentom umožňuje pridať/modifikovať/odstrániť vzťah študent -zapísané predmety a vzťah študent-rozvrhový lístok iba pre daného študenta a iba v priebehu obdobia zápisu.
 • Učiteľom umožňuje pridať/modifikovať/odstrániť vzťah učiteľ-vyučované predmety/rozvrhové lístky iba pre daného učiteľa a iba v období prípravy rozvrhu
 • Učiteľom umožňuje pridať/modifikovať/odstrániť hodnotenie študentov iba pre daného učiteľa a jeho rozvrhové lístky
 • Študentom umožňuje prezerať hodnotenie študentov iba pre daného študenta
 • Administrátorovi umožňuje pridať/modifikovať/odstrániť študenta/predmet/učiteľa
 • Administrátorovi umožňuje nastaviť semester a harmonogram semestra
  • začiatok a ukončenie obdobia pripravy rozvrhu
  • začiatok a ukončenie zápisu študentov na predmet
  • začiatok a koniec výuky
  • začiatok a koniec skúškového obdobia

Naspäť hore
Päta stránky:
Autor: Peter Bohunský (Kapor)
Optimalizované pre: IE8 | Firefox 2.0+ | Opera 11.0+ | Google Chrome 4+
Systémový čas návštevníka: Serverový čas: 05:36:52